top of page

Befordring

Movia tilbyder kommuner og skoler på Sjælland, Lolland, Falster og Møn muligheden for at udstede skolekort til befordringsberettigede elever i grundskoler.

Alle skoler (privatskoler, specialskoler, friskoler mm.) der har børn, der undervises i grundskolefag, kan benytte sig af Skolekortbestillingssystemet.

 

Kortet kan benyttes på hverdage indtil kl. 19. Kortet gælder i det skoleår, som er påtrykt kortet. Kortet er ikke gyldigt lørdage, søndage og på helligdage. Ved helligdage forstås: skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, Kristi himmelfartsdag samt 2. pinsedag. Kortet er heller ikke gyldigt i juli og mellem jul og nytår (24. december til og med 1. januar).

 

På kortet kan man tage et barn 0 - 11 år med gratis.

 

Der kan købes tilkøbsbillet til skolekortet.

 

Der opkræves kr. 50,- for udstedelse af et bortkommet skolekort.

 

Prisen for et skolekort er pr. 01.08.22 kr. 1.400,- for et skoleår.

 

Buslinje 8, 9 og 661R kører til skolen.

bottom of page