top of page

Velkommen til Friskolen Øster Egesborg

Det bedste alternativ

909011.jpg
Nyt billede (10).png

Vi er en lille privat skole med et trygt og overskueligt miljø. Skolen har eksisteret siden 1983 og bygger ikke på nogen bestemt religion, ideologi eller pædagogisk princip.

Der er ca. 185 elever fordelt fra 0. klasse til og med 9.klasse, med max. 18 elever pr. klasse i 0. - 5. klasse, max. 20 elever i 6. klasse og max. 22 elever i 7. - 9.klasse.

Der er også tilknyttet en SFO (til og med 3. klasse) til skolen, og en klub for 4. og 5. klasse.

Skolen ligger på Sydsjælland i fredelige omgivelser med store grønne arealer og mange muligheder for udendørsaktiviteter.

Der er gode busforbindelser til og fra skolen.

Det bedste alternativ

Skolen og SFO’en:

- Arbejder tæt sammen

- Har god udvikling og spændende fremtid

- Satser på at have en god økonomi som giver muligheder

- Har et højt informationsniveau

- Har naturen omkring sig

- Har mulighed for at erhverve opdaterede og tidssvarende                           undervisningsmaterialer

- Her tager man hensyn til hinanden

- Her kender alle hinanden både voksne og børn

Skolens ledelse:

- Er fleksibel

- Er synlig

- Deltager i undervisningen

- Arbejder aktivt sammen med skolens bestyrelse og udvalg

Medarbejderne:

- Har få kolleger

- Skaber glæde

- Giver hinanden plads til at yde lidt ekstra

- Føler at der bliver sat pris på deres arbejde

- Oplever fleksibilitet, hvor der er plads til at være forskellig

- Reagerer hurtigt i konfliktsituationer

Forældre:

- Bakker op om deres barns udvikling og læring

- Deltager når der er arrangementer

- Er medspillere

Elever:

- Bliver undervist i ”Fri for mobberi” (social og emotionel forståelse –     et redskab til forebyggelse af   mobning) samt hjernesmart.

- Store og små tager sig af hinanden

Aktiviteter og traditioner:

- Der er mange fælles arrangementer (julemarked, skolefest og                      aktivitetsdag)

- Af traditioner kan nævnes  Scenen er din, Luciakor, idrætsdag, fastelavn     og udskolingsfest

bottom of page