Undervisningseffekt

Søg efter undervisningseffekten på din skole for skoleåret 2016/2017.

Bemærk at undervisningseffekt forkortes UE i tabellen, og at privatskole, folkeskole og efterskole forkortes henholdsvis P, F og E under kolonnen "Type".

Hvad fortæller tallet for undervisningeffekt?

Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

Beregning af undervisningseffekt.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark. Disse tal sammenstiller elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitsligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika. På nogle skoler leverer eleverne rent faktisk bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udarbejdet en fyldig teknisk redegørelse for metoden til beregning af de socioøkonomiske referencetal, jfr. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (løbende).

Note til tabel: Rangeret efter undervisningseffekt i 2016/2017. Skoler med samme undervisningseffekt har samme rang, samt vil en skoles rang afhænge af, hvor mange skoler der har en højere undervisningseffekt.

Find din skoles undervisningseffekt.

Find din skole på nedenstående liste (virker bedst på desktop).

URL: https://www.cepos.dk/maalinger-projekter/kommunal-benchmarking/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler/find

Nyt billede.jpg