top of page

Praktiske oplysninger

Sygemelding:

  • Sygemeldinger foretages via forældreintra gennem elevens kontaktbog.

Fritagelse:

  • Eleverne kan bedes fri hele dage ved besked til skolelederen. Det forudsættes at eventuelle lektier bliver lavet.

Skolemælk:

  • Eleverne kan tilmeldes en skolemælksordning, hvor forskellige slags mælk tilbydes.

Vejrlig:

  • Skolen lukker hvis vejret er så slemt, at skolebusserne ikke kan køre.

      Der vil dog under alle omstændigheder være mulighed for pasning for de elever, som alligevel møder på skolen.

 

Rygepolitik:

  • Det er ikke tilladt for ansatte, elever og besøgende at ryge, herunder e-cigaretter, bruge snus eller puffbars m.v. på Friskolen Øster Egesborg.

      

bottom of page