Personale 27x18 copy.jpg
Anja 2019_2020.jpg
Freja 2019_2020.jpg
Anja Hovard Olsen
Freja Saksenborg Lorenzen

Børnehaveklasseleder

Klasselærer i 1.klasse

Astrid 2019_2020.jpg
Malene 2019_2020.jpg
Astrid Fält-Hansen
Malene Nielsen

Klasselærer i 3.klasse

Klasselærer i 7.klasse

Jeannette 2019_2020.jpg
Mie 2019_2020.jpg
Jeannette Lund Hemmingsen
Mie Jensen

Klasselærer i 2.klasse

Klasselærer i 8.klasse

Lars 2019_2020.jpg
pers-13.JPG
Lars Houkjær
Ulrik Fält-Hansen

Klasselærer i 5.klasse

Orlov

Martin 2019_2020.jpg
Martin Bo Johansen

Klasselærer i 6.klasse

Bette.jpg
Bette Ment

Klasselærer i 9.klasse

Katrine.jpg
Katine Eschen

Klasserlærer i 4.klasse

billede_mangler.jpg
Fredrik Havskov Madsen

Lærer

billede_mangler.jpg
Charlotte Theodorsen

Læsevejleder

Birgit.jpg
Birgit Nielsen

Pædagog

Lise Bommersholdt.jpg
Lise Bommersholdt

SFO leder

Susanne N. 2019_2020.jpg
Susanne Nielsen

Pædagogmedhjælper

Anja R.jpg
pers-21.JPG
Anja Kronow Rasmussen

Pædagog

Betina Svendsen

Pædagogmedhjælper

Kenneth.jpg
Jannie.jpg
Nina.jpg
Kenneth Suensen
Jannie Melson Clausen
Nina Sellebjerg

Pædagogmedhjælper

Rengøring/morgen SFO

Rengøring/morgen SFO

billede_mangler.jpg
Michael Grønborg

   Pedel

Lotte 2019_2020.jpg
Lotte Stens Olsen

Sekretær

Tony.jpg
Tony Christiansen

Skoleleder

pers-05.JPG
Finn Jensen

 Pedel