top of page

Indskrivning

Sker ved samtale med skoleleder

Dennis Astrup Holand

Tlf. 55 99 77 20

Email: dennis@egesborg.dk

 

 

Indskrivning koster et gebyr på 1.000 kr. pr. barn. Eleven bliver registreret, når gebyret er betalt.

Indskrivning i 0.klasse sker efter samme regler som i folkeskolen, dvs, at et barn skal starte i 0.klasse i det kalenderår, hvori det fylder 6 år.

Vi anbefaler, at indskrivning sker i så god tid som muligt, idet vi oftest har venteliste.

 

Søskende til elever som går på skolen har fortrinsret.

bottom of page