Indskrivning

Sker ved samtale med skoleleder

Tony Christiansen

Tlf. 55 99 77 20

 

 

Indskrivning koster et gebyr på 1.000 kr. pr. familie. Skolen sender en bekræftelse på indskrivningen, og eleven bliver registreret, når gebyret er betalt.

Indskrivning i 0.klasse sker efter samme regler som i folkeskolen, dvs, at et barn skal starte i 0.klasse i det kalenderår, hvori det fylder 6 år.

Vi anbefaler, at indskrivning sker i så god tid som muligt, idet vi oftest har lange ventelister.

 

Søskende til elever som går på skolen har fortrinsret.

Kontakt

Tel: 55997720

Email: tony@egesborg.dk

Adresse

Præstetoften 6

4735  Mern

UVM

Skolekode: 361005

 

CVR nr.

72304411