top of page

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøundersøgelse 2022 Friskolen Øster Egesborg          

                     

Skolen har i marts 2022 gennemført den Nationale trivselsmåling, som udgør den lovpligtige undersøgelse af undervisningsmiljøet. Trivselsmålingen blev gennemført fra 2. til 9. klasse, idet vi ikke vurderede at 0.-1. klasse forstod spørgsmålene eller svarmulighederne.

Undervisningsundersøgelsen er delt op i 2-3. klasse og 4.-9. klasse med disse temaer:

 

  1. Social trivsel

  2. Faglig trivsel

  3. Støtte og inspiration

  4. Ro og orden

  5. Supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser

 

Social trivsel: : I 2.-3. klasse svarer 90 % at de er meget eller lidt glade for deres skole og 96 % er meget eller lidt glade for deres klasse. I 4.-9. klasse er 78 % meget tit eller tit glade for deres skole, mens 84 % er meget tit eller tit glade for deres klasse. I 2.-3. klasse er der 10 % som føler at de bliver drillet, mens der i 4.-9. klasse er 91 % der sjældent eller aldrig er blevet mobbet. Den generelle sociale trivsel er god på skolen: glad for skole, klasse og lærere, og få føler sig alene eller har ondt i maven. Der er dog nogle, som er bange for at blive drillet eller grinet af.

 

Faglig trivsel: I 2.-3. klasse synes 80 % at de for det meste eller nogen gange er gode til at løse deres problemer og 78 % at de for det meste eller nogen gange kan koncentrere sig. I 4.-9. klasse svarer 73 % at de meget tit eller tit kan klare det de sætter sig for og 67 % at de meget tit eller tit kan koncentrere sig i timerne. Generelt svarer eleverne at de er gode til at arbejde sammen med andre, sige deres mening og finde løsninger på faglige problemer.

 

Støtte og inspiration: I 2.-3. klasse svarer 82 % at man for det meste eller lidt hjælper hinanden i klassen og 81 % at lærerne er gode til at hjælpe. I 4.-9. klasse svarer 80 % at lærerne hjælper meget tit eller tit og 70 % at de klarer sig godt og gør gode faglige fremskridt. Det er dog ikke alle der synes at de lærer noget spændende eller at de selv kan gøre noget for at det bliver spændende. Desuden mener mange, at de ikke er med til at bestemme hvad der skal arbejdes med i klassen.

 

Ro og orden: I 2.-3. klasse synes de fleste at det er let at høre hvad læreren siger, og i 4.-9. klasse synes 89 % at det er let at høre hvad de andre elever siger og 87% at det er let at høre hvad læreren siger i timerne. Der er dog ikke alle der hurtigt kan koncentrere sig igen, hvis de bliver forstyrret i undervisningen.

Fysiske og æstetiske omgivelser: Der er generel tilfredshed med skolens udeområder, og de fleste synes også godt om undervisningslokalerne, men mange synes ikke at toiletterne er rene og pæne. Skolens toiletter bliver rengjort hver morgen, så det må være brugerne, der ikke efterlader toiletterne på en ordentlig måde. Der opfordres til at tage en snak om dette i de enkelte klasser.

                   

 

Konklusion: Undervisningsmiljøet vurderes generelt positivt. Rigtig mange er glade for deres skole, deres lærere og deres kammeraterne ligesom de trives i klassen. Dog kan medbestemmelsen på undervisnings indhold og arbejdsform godt blive bedre. Lærerne prøver imidlertid at lytte og tage eleverne med på råd, men det er jo stadig lærerens ansvar at skolens fagplaner og slutmål følges.          

                     

Opfølgning: Resultaterne for klasserne vil blive gennemgået af klasselærerne i de enkelte klasser og der findes fokuspunkter, som der arbejdes videre med (fastholdes/forbedres)til næste trivselsundersøgelse. Elevrådet vil ligeledes blive inddraget i den løbende evaluering.

bottom of page