Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøundersøgelse 2018 Friskolen Øster Egesborg          

                     

Skolen har i november 2018 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs-

spørgsmål omkring de fysiske og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus         tillægsspørgsmålene udgør den lovpligtige undersøgelse af undervisningsmiljøet.

Undervisningsundersøgelsen er delt op i 0.-3. klasse og 4.-9. klasse med disse temaer:

 

1.      Social trivsel

2.      Faglig trivsel

3.      Støtte og inspiration

4.      Ro og orden

5.      Supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser

 

Social trivsel: I 0.-3. klasse svarer 76% at de er meget glade og 24% at de er lidt glade for deres skole, ligesom 70% er meget glade og 30% lidt glade for deres klasse. I 4.-9. klasse ligger 98% af besvarelserne i de to bedste intervaller, så den generelle sociale trivsel er god på skolen. Enkelte er dog bange for at blive grinet af eller drillet.

 

Faglig trivsel: Her synes 86% af eleverne i 0.-3. klasse at de er gode til at løse deres problemer og 91% kan koncentrere sig. I 4.-9. klasse ligger 95% af besvarelserne i de to bedste intervaller og 79% kan koncentrere sig.

 

Støtte og inspiration: I 0.-3. klasse svarer 82% at de er glade for deres lærer og at de får hjælp, ligesom der i  4.-9. klasse er 82% som synes at de for den nødvendige støtte og hjælp.

Det er dog ikke alle som synes at timerne er spændende eller at eleverne får lov at bestemme indholdet eller emnerne.

 

Ro og orden: I 0.-3. klasse synes de fleste at det er let at høre hvad læreren siger, ligesom 91 % i 4.-9. klasse gør det. Det er ikke alle som synes det er let at høre hvad de andre elever siger eller at der hurtigt bliver ro efter lidt larm.

 

Fysiske og æstetiske omgivelser: Der er generel tilfredshed med temperaturen og lyset i klasserne, ligesom der er plads nok til gruppearbejde og tilfredshed med hvordan skolen ser ud. Men det er ikke alle som er tilfredse med antallet af toiletter, luften og den generelle rengøring.

                   

 

Konklusion: Som helhed vurderer eleverne deres undervisningsmiljø positivt. De er generelt glade for deres skole, lærerne og kammeraterne og de trives i klassen. Mange elever giver dog udtryk for manglende medbestemmelse på undervisnings indhold og arbejdsform. Lærerne prøver imidlertid at lytte og tage eleverne med på råd, men det er jo stadig lærerens ansvar at skolens fagplaner og slutmål følges.      

                     

Opfølgning: Resultaterne for klasserne vil blive gennemgået i de enkelte klasser og der findes fokuspunkter, som der arbejdes videre med (fastholdes/forbedres)til næste trivselsundersøgelse. Elevrådet vil ligeledes blive inddraget i den løbende evaluering.