top of page

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen på Friskolen Øster Egesborg består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter.

På møderne deltager skoleleder, souschef, afdelingsleder og medarbejderrepræsentanten. Her orienteres bestyrelsen om skolens hverdag. Udvalgene fremlægger resultaterne af deres udvalgsarbejde, og bestyrelsen tager beslutninger om, hvad der skal omsættes til handling. Det er bestyrelsen, som planlægger generalforsamlingen og den årlige sammenkomst, hvor bestyrelsen møder medarbejderne.

På bestyrelsesmødet i juni udarbejdes årskalenderen for det kommende skoleår i samarbejde med skolelederen.  

 

Referatet af bestyrelsesmødet er placeret på Intra.

Bestyrelsen er opdelt i følgende udvalg: (skoleleder Dennis Holand sidder i alle udvalg)

  • Økonomiudvalg: Sørger primært for at holde øje med skolens budget og balance.

  • Byggeudvalg: Tager sig af forbedringer af skolens bygninger med pedellen og laver overordnet planlægning af forældrearbejdsdage. Datoer for forældrearbejdsdage fremgår af årskalenderen.

  • Aktivitets-,trivsel og læringsudvalg: Debatterer pædagogisk udvikling på skolen og i det øvrige samfund. Diskuterer og iværksætter projekter der kan øge trivslen på skolen. Laver overordnet planlægning af skolens arrangementer: familie-/aktivitetsdag, julemarked m.m.

DSC05918.JPG
Allan Nordahl
DSC00211 - Kopi.JPG
Anna Jørholt
billede_mangler.jpg
Claus Christensen
DSC04343.JPG
Anette Villumsen

Bestyrelsesmedlem

anettevillumsen@egesborg.dk

DSC00166 - Kopi.JPG
Leif Helligsø
billede_mangler.jpg
Anders Christiansen
DSC09520.JPG
Nils Berthelsen

Bestyrelsesmedlem

nilsberthelsen@egesborg.dk

Bestyrelsesmedlem

leifhelligsoe@egesborg.dk

bottom of page