top of page

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen på Friskolen Øster Egesborg består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter.

På møderne deltager skoleleder, souschef, afdelingsleder og medarbejderrepræsentanten. Her orienteres bestyrelsen om skolens hverdag. Udvalgene fremlægger resultaterne af deres udvalgsarbejde, og bestyrelsen tager beslutninger om, hvad der skal omsættes til handling. Det er bestyrelsen, som planlægger generalforsamlingen og den årlige sammenkomst, hvor bestyrelsen møder medarbejderne.

På bestyrelsesmødet i juni udarbejdes årskalenderen for det kommende skoleår i samarbejde med skolelederen.  

 

Referatet af bestyrelsesmødet kan læses ved henvendelse på kontoret.

Bestyrelsen er opdelt i følgende udvalg: (skoleleder Tony Christiansen sidder i alle udvalg)

  • Økonomiudvalg: Sørger primært for at holde øje med skolens budget og balance.

  • Byggeudvalg: Tager sig af forbedringer af skolens bygninger med pedellen og laver overordnet planlægning af forældrearbejdsdage. Datoer for forældrearbejdsdage fremgår af årskalenderen.

  • Trivsel og Læring: Debatterer pædagogisk udvikling på skolen og i det øvrige samfund. Diskuterer og iværksætter projekter der kan øge trivslen på skolen.

  • Aktivitetsudvalg: Laver overordnet planlægning af skolens arrangementer: familie-/aktivitetsdag, julemarked og skolefest.

DSC05918.JPG
DSC00211 - Kopi.JPG
DSC04343.JPG
DSC05271.JPG
Anette Villumsen
Mette Kolding
Anna Jørholt
Allan Nordahl

Bestyrelsesmedlem

klinik@fysanette.dk

Bestyrelsesmedlem

koldingms@yahoo.dk

Næstformand

annajensen78@yahoo.dk

DSC09518.JPG
DSC00166 - Kopi.JPG
DSC09520.JPG
Henrik Olsen
Leif Helligsø
Nils Berthelsen

Betyrelsesmedlem

henrik@hohbyg.dk

Bestyrelsesmedlem

leifandersen81@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

nils.berthelsen@gmail.com

bottom of page