top of page

Sundhedspleje i skolen

image002.jpg

Sundhedsplejen,

Vordingborg Kommune

www.vordingborg.dk

 

 

​SUNDHEDSPLEJEN

 

·     Sundhedsplejens tilbud til børn og unge i skolealderen.

      Sundhedsplejerskers ansvars- og funktionsområde er fastsat ved Sundhedsloven vedr. De forebyggende                  sundhedsydelser til børn og unge.  

      Ydelsen tilbydes på barnet og den unges skole og opdeles i basistilbud og behovstilbud.

·      Basistilbud til skolebørn

       Basistilbudene er målrettet alle børn og unge i skolealderen.

·      0. Klasse

       Indskolingsundersøgelse og samtale med deltagelse af barnets forældre. Undersøgelsen/samtalen tager bl.a.           udgangspunkt i et spørgeskema som forældrene har udfyldt på forhånd, og omfatter bl.a.:

 

1.      Synsprøve, høreprøve og farvesynsprøve. Måling af højde og vægt.

2.      Delvis anamnese (oplysninger om opvækst, levevilkår og eventuelle sygdomme).

3.      Vurdering af barnets generelle udvikling, fysiske og psykiske almentilstand samt sociale tilpasning.

4.      Stillingtagen til supplerende undersøgelser og evt. henvisning hertil.

5.      Sundhedsorienterende samtale med barn og forældre vedr. Udvikling, sundhedsvaner og helbredsforhold.

 

·         1. Klasse

          Sundhedsaktivitet i klassen ”Hvad gør mig sund” samt måling af vægt og højde.

 

·         3. Klasse

          Sundhedsaktivitet i klassen ”Den gode madpakke” samt måling af vægt og højde.

 

·         5. Klasse

          Pubertetsundervisning i klassen.

 

·         6. Klasse

          Sundhedssamtale individuelt. Der laves synsprøve samt måling af højde og vægt. Samtalen tager                              udgangspunkt i et spørgeskema som eleverne har udfyldt på forhånd i klassen.

 

·         8. Klasse

          Udskolingsundersøgelse og samtale individuel. Der laves synsprøve, høreprøve, farvesynsprøve (hvis den                ikke er lavet i 0.klasse) samt højde og vægt. Samtalen tager udgangspunkt i et spørgeskema som eleverne                har udfyldt på forhånd i klassen.

 

·         9. Klasse

           Undervisning i Seksuel sundhed i klassen.

Behovstilbud til skolebørn

Sundhedstjenestens behovstilbud henvender sig til alle børn og unge i skolealderen med særlige behov samt deres forældre, lærere og andre fagpersoner med tilknytning til barnet.

Supplerende undersøgelser eller samtaler kan komme i stand ved at barnet, den unge eller forældre henvender sig til sundhedstjenesten. Sundhedsplejersken kan også på baggrund af egen faglig vurdering eller henvendelse fra fagperson tage initiativ til yderligere indsats. Dette skal altid foregå med forældres accept og inddragelse.

 

Sundhedsplejerske Marianne Willert

Tlf.: 20545995

Mail. mawi@vordingborg.dk eller skriv til mig på intra.

Sundhedsplejerske Line Rønløv (på barsel)

Tlf. 24628170

Mail. inas@vordingborg.dk eller skriv til mig på intra.

Info f2.jpg
bottom of page