Sundhedspleje i skolen

image002.jpg

Sundhedsplejen, Vordingborg Kommune

Langgade 57, 4780  Stege

Tlf.: 55 36 28 70  Fax. 55 81 80 83

www.vordingborg.dk

 

 

SUNDHEDSPLEJEN

  • Sundhedsplejens tilbud til børn og unge i skolealderen.

      Sundhedsplejerskers ansvars- og funktionsområde er fastsat ved Sundhedsloven vedr. De forebyggende                 sundhedsydelser til børn og unge.  

      Ydelsen tilbydes på barnet og den unges skole og opdeles i basistilbud og behovstilbud.

  • Basistilbud til skolebørn

       Basistilbudene er målrettet alle børn og unge i skolealderen.

  • 0. Klasse

       Indskoleringsundersøgelse er en forebyggende individuel helbredsundersøgelse med sundhedsplejerske og            deltagelse af barnets forældre. Undersøgelsen tager bl.a. udgangspunkt i et spørgeskema som forældrene har        udfyldt på forhånd, og omfatter bl.a.:

 

1.      Synsprøve, høreprøve og farvesynsprøve. Måling af højde og vægt.

2.      Delvis anamnese (oplysninger om opvækst, levevilkår og eventuelle sygdomme).

3.      Vurdering af barnets generelle udvikling, fysiske og psykiske almentilstand samt sociale tilpasning.

4.      Stillingtagen til supplerende undersøgelser og evt. henvisning hertil.

5.      Sundhedsorienterende samtale med barn og forældre vedr. Udvikling, sundhedsvaner og helbredsforhold.

 

  • 1. Klasse

       Individuel samtale samt synsprøve og måling af vægt og højde med deltagelse af barnets forældre.

 

  • 3. Klasse

      Sundhedspædagogisk aktivitet i grupper eller i klassen. Indhold i forhold til hvad der rører sig i klassen.

 

  • 5. Klasse

       Funktionsundersøgelse af syn samt højde og vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet i grupper eller i klassen.              Indhold pubertet.

 

  • 7. Klasse

       Sundhedssamtale individuelt eller i grupper samt måling af højde og vægt.

 

  • 8. Klasse

Spasmager undervisning. (Forestås af specielt uddannet sundhedsplejersker). Indhold           seksualitet.

 

  • 9. Klasse

       Udskolingsundersøgelse

       En forebyggende helbredsundersøgelse. Undersøgelsen er individuel og omhandler helbredsforhold (f.eks.              allergi). Der laves synsprøve, høreprøve, farvesynsprøve samt højde og vægt. Individuel sundhedssamtale                samt sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. Indhold efter behov.

 

Behovstilbud til skolebørn

Sundhedstjenestens behovstilbud henvender sig til alle børn og unge i skolealderen med særlige behov samt deres forældre, lærere og andre fagpersoner med tilknytning til barnet.

Supplerende undersøgelser eller samtaler kan komme i stand ved at barnet, den unge eller forældre henvender sig til sundhedstjenesten. Sundhedsplejersken kan også på baggrund af egen faglig vurdering eller henvendelse fra fagperson tage initiativ til yderligere indsats. Dette skal altid foregå med forældres accept og inddragelse.

Info f2.jpg
Billede1 - Randa.jpg