top of page

Målsætning

Undervisningens overordnede målsætning.

Forudsætningen for at kunne lære noget er, at man er glad og har det godt.

Hvad man skal lære og hvordan, ændrer sig hele tiden i takt med samfundets udvikling. Derfor må vi udvikle kompetencer hos eleverne, således at de bliver i stand til at kunne forholde sig kritisk, sortere og tilegne sig relevant viden.

Ikke desto mindre er der stadig en række kundskaber og færdigheder, som udgør det fundament, som resten bygger på.

Det er derfor vigtigt at lægge vægt på tidlig indlæring af læse-, skrive og regnefærdigheder.

  • Skolens undervisning står mål med folkeskolen og følger som minimum folkeskolens læseplaner og afsluttes med Folkeskolens prøver i 9. klasse.

  • De kreative/praktiske/musiske elementer vægtes især i indskolingen og på mellemtrinnet.

  • Der fastlægges 2 temauger pr. skoleår.

  • Den obligatoriske projektopgave i 9. klasse integreres løbende i klassetrinene op til.  

 

  • Der tilbydes tyskundervisning fra 5. klasse

bottom of page