Skolepenge

Priser pr. 01.08.2020:

 

0.klasse - 3.klasse  1.060,-

4.klasse - 9.klasse  1.180,-

SFO  985,-

Klub 410,-

Skolepenge og SFO betales 12 gange om året.

Der gives søskenderabat.

Betalingen sker forud, og forfalder til betaling den 1. i måneden.

 

Det henstilles, at alle tilmeldes PBS.

Reguleres hvert år 2% i august måned.

Udmeldelse af skole og SFO:

Udmeldelse midt i skoleåret: Der betales for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, samt for den efterfølgende måned.

Kontakt

Tel: 55997720

Email: tony@egesborg.dk

Adresse

Præstetoften 6

4735  Mern

UVM

Skolekode: 361005

 

CVR nr.

72304411