top of page

Skolepenge

Skolepenge og SFO pr. 01.08.2023

 

  • 1 barn 1.120,- (0. – 3. klasse)

  • 1 barn 1.245,- (4. – 9. klasse)

  • 2 børn 2.040,- (1 under 4. klasse)

  • 2 børn 2.195,- (begge 4. klasse og op)

  • 3 børn 2.675,-

  • 4 børn 3.040,-

  • SFO 1.045,-

  • Klub 440,-

  • Buskort 1.570,- 

 

Skolepenge og SFO betales i 12 måneder.

Betalingen sker forud, og forfalder til betaling den 1. i måneden.

 

Det henstilles, at alle tilmeldes PBS.

Reguleres hvert år 2% i august måned.

Udmeldelse af skole og SFO:

Udmeldelse midt i skoleåret: Der betales for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, samt for den efterfølgende måned.

Manglende betaling:

Ved manglende betaling sendes en rykker. Hvis der ikke reageres på rykkere, tages der telefonisk kontakt med forældrene.

Ved fortsat manglende betaling af skolepenge såvel som SFO, vil restancen blive inddrevet via Gældsstyrelsen.

bottom of page