top of page

Skolepenge

Priser pr. 01.08.2022:

 

0.klasse - 3.klasse  1.100,-

4.klasse - 9.klasse  1.220,-

SFO  1.025,-

Klub 430,-

Skolepenge og SFO betales 12 gange om året.

Der gives søskenderabat.

Betalingen sker forud, og forfalder til betaling den 1. i måneden.

 

Det henstilles, at alle tilmeldes PBS.

Reguleres hvert år 2% i august måned.

Udmeldelse af skole og SFO:

Udmeldelse midt i skoleåret: Der betales for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, samt for den efterfølgende måned.

Manglende betaling:

Ved manglende betaling sendes en rykker. Hvis der ikke reageres på rykkere, tages der telefonisk kontakt med forældrene. Der kan evt. laves afdragsaftaler for en kortere periode.

Hvis afdragsaftaler ikke overholdes ved gentagne henvendelser, kan inddrivelse af restancer ske gennem inkasso.

bottom of page