top of page
Keyboard and Mouse

Test

I slutningen af hvert skoleår tages staveprøven ST passende til det pågældende klassetrin.

 

I samråd mellem dansklærer/klasselærer, testlærer og evt. elevens øvrige lærere samt forældrene vurderes om der er belæg for yderligere individuel testning.

Elever fra 0. - 9. klasse bliver løbende testet i dansk og matematik, derudover har skolen 2 læsevejledere der screener for ordblindhed og laver individuelle test og undervisningsforløb for elever med danskfaglige udfordringer.

bottom of page