top of page
Keyboard and Mouse

Test

Oversigt over testning af elever på Friskolen Øster Egesborg

 

  • August/september i 0.klasse screening for at afdække læseforudsætning

  • November/december i 1.klasse ordlæseprøve 1, gentages i slutningen af 1.klasse

  • November/december i 2. klasse ordlæseprøve 2, gentages i slutningen af 2. klasse

  • November/december i 3. klasse sætningslæseprøve 1, gentages i slutningen af 3. kl.

  • November/december i 4. klasse sætningslæseprøve 2, gentages i slutningen af 4. kl.

  • Læs 5 tages i slutningen af 5. klasse

  • TL 1 tages i 1. halvdel af 6. klasse

  • TL 2 tages i 1. halvdel af 7. klasse

  •  

I slutningen af hvert skoleår tages staveprøven ST passende til det pågældende klassetrin.

 

I samråd mellem dansklærer/klasselærer, testlærer og evt. elevens øvrige lærere samt forældrene vurderes om der er belæg for yderligere individuel testning.

I første omgang DVO-screening for ordblindhed.

Efterfølgende i samarbejde med læsevejleder testes i Elbros ordlister (rigtighed og tid), Testbatteriet og læseprøver. Læsevejleder drager konklusion af disse resultater.

Der udarbejdes plan for undervisningsforløb for at følge elevens udvikling. Herefter retestes eleven.

Ved vedvarende læse- skrivevanskeligheder laves den nationale ordblindetest.

bottom of page