Dagligdagen

SFO’en åbner hver dag kl. 6.30. Her møder man Jannie og Nina, som laver morgenmad bestående af havregrød, havregryn, cornflakes og mælk.

 

Morgenmaden lukker ned kl. 8.00, hvor efteralle børn går ud og leger. Kl. 8.30 sendes børnene ind i deres klasser og skoledagen begynder.

Efter endt skoledag går børnene i SFO, hvor de fordeler sig på de forskellige aktiviteter og legeområder.

Hvis Primær SFO voksen har beskeder til børnene, går den voksne i klassen og overleverer beskederne.

SFO'en har en frugtordning, som er gratis for børnene. Hver dag laves der frugtfad til børnene, som de kan forsyne sig af.

Når barnet skal hjem, tjekker man sig ud på Tabulex skærmen i SFO'en, og siger farvel til en voksen.

Vi har hver dag en "sender" dvs. en voksen som har styr på hvornår børnene skal hjem den pågældende dag. Vi sender mange børn til bus, og derfor er det vigtigt, at I forældre skriver hvilken bus jeres barn skal med og hvilken tid den går.

wp4cfc1d9d_06.png