top of page

Skole/hjem samarbejde

Der afholdes 1 årligt forældremøde i klasserne ved skoleårets start.

 

Derudover kan flere forældremøder forekomme, hvis klassen i det pågældende skoleår, eksempelvis skal på lejrskole, hvis der er særlige indsatser eller projekter i klassen el.lign.

Indskolingen (0.-3. kl.): Der afholdes 2 årlige skole/hjemsamtaler, hvor elevens faglige og sociale kundskaber og færdigheder diskuteres. Der gives skriftlige udtalelser 2 gange årligt i december/januar og maj/juni.

 

Mellemtrinnet (4.-6. kl.): Der afholdes 1 årlig skole/hjemsamtale og der gives skriftlige udtalelser 2 gange årligt i december/januar og maj/juni. 

·

Udskolingen (7.-9. kl.): Der afholdes 1 årlig skole/hjemsamtale og der gives talkarakterer 2 gange årligt i december/januar og maj/juni.

 

På grund af skolens og klassernes lave elevtal, er det muligt for den enkelte lærer at have en meget fin føling med, hvordan den enkelte elev klarer sig fagligt, såvel som socialt. Det er den enkelte lærers pligt at gøre hjemmet opmærksom på, hvis en elev har faglige og/eller sociale problemer, hvorefter der i fællesskab udarbejdes en løsning.

Derudover bærer skolen præg af, at der er en god kontakt mellem skolen og dens forældregruppe. Der ydes stor frivillig arbejdskraft af forældrene, ved diverse arrangementer og andet praktisk arbejde.

bottom of page