Klub

Vores klub er for 4. og 5. klasse og i skrivende stund er vi oppe på 18 indmeldte børn.

Klubben har åbent mandag, onsdag og torsdag til 16.00.

En gang om måneden holder vi længere åbent til ca. 19.00, hvor vi har mulighed og tid, til at gøre noget andet end det vi plejer.

 

Klubben har base i eget lokale, men vi har mulighed for at benytte hele skolens område og lokaler i samarbejde med SFO’en.

Vi har et fast personale der er tovholder/kontaktperson for klubben, men derud over fælles klub/SFO personale der varetager opgaverne. Der er altid mindst en voksen i klubben.

Skovtur

Cykeltur

Der spilles stratego

Besøg af Vordingborg fægteklub

Kontakt

Tel: 55997720

Email: tony@egesborg.dk

Adresse

Præstetoften 6

4735  Mern

UVM

Skolekode: 361005

 

CVR nr.

72304411