top of page

Fælles ansvar

Skolens og forældregruppens fælles ansvar for en god skolegang:

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at eleverne får en god skolegang.

I nedenstående punkter er sammenskrevet en række forhold, som sætter fokus på det fælles ansvar, der ligger hos skolens ansatte og forældrene.

Opbakning til nedenstående punkter vil medvirke til at skabe gode rammer for indlæringen og gøre dagligdagen lettere for alle parter.

 

1.  Det forventes, at alle:

  • møder til tiden

  • er undervisningsparate. Det vil sige, for elevernes vedkommende, at man er udsovet, har fået morgenmad og har medbragt madpakke, drikkelse og frugt, og for lærernes vedkommende, at man er velforberedte og har en plan for undervisningen.  

2.  Det forventes, at eleverne er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel, samt tiltaler både voksne og andre børn høfligt i et pænt sprog, samt at lærerne optræder som gode eksempler for eleverne.  

3.  Det forventes, at både forældre og lærere er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde samt er parate til at vurdere en sag fra flere sider i bl.a. konfliktsituationer.

 

4.  Det forventes, at forældrene:

  • kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, samt tjekker intra, tasken/postmappen for beskeder.

  • sørger for en passende arbejdsplads i hjemmet og støtter indlæringen med bl.a.  Lektiehjælp.

 

5.  Det forventes, at skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse.

Det vil sige:

  • at tandlæge- og lægebesøg placeres udenfor skoletiden

  • at ferie holdes i skolens ferieperioder

  • at interesser/hobbyer og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes

  • at enhver fritagelse fra skolen skal overvejes grundigt

 

6.  Det forventes, at forældrene føler medansvar for børnene vedr. trafikoplysninger, seksualinformationer, rygning, alkohol og andre rusmidler,samt i det hele taget føler ansvar for børnenes adfærd.   

7.  Lærerne giver løbende informationer om undervisningen, diverse aktiviteter og elevernes faglige og sociale kundskaber til hjemmet.

bottom of page