top of page

Værdier

På Friskolen Øster Egesborg er der tre centrale værdier som vi orienterer os efter. De tre værdier er faglighed, fællesskaber og nærvær. I centrum for de tre værdier står eleven.

Faglighed på FØE betyder, at vi tilbyder undervisning med et højt fagligt niveau, der motiverer og engagerer eleverne. Når vi taler om faglighed på FØE, er det en faglighed, der både er teoretisk og praktisk forankret – og i den faglige undervisning skabes der mulighed for holddeling på tværs af klasser, så forskellige niveauer og interesser kan imødekommes. Fagligheden styrkes således gennem holddannelser på tværs af klasserne.

Fællesskaberne på FØE er mange og differentierede. At opleve sig selv som en del af et fællesskab er styrkende og vigtigt for den personlige og sociale udvikling. Fællesskaberne udvikles i dagligdagens aktiviteter, temauger, lejrskoler, legepatrulje m.m. Vi arbejder for, at alle elever og forældre indgår i mange forskellige fællesskaber. Det store fællesskab, der udgøres af den samlede skole – og de mindre i klasserne, klasseråd osv..

Med et tydeligt fokus på såvel forpligtelse som individualitet, etableres og understøttes fællesskaberne med tolerance som et vigtigt omdrejningspunkt.

Nærvær er fundamentet for et positivt og udviklende samspil. På FØE lægger vi derfor vægt på nærvær. Nærvær etableres på baggrund af at lytte, forstå, acceptere og bekræfte den enkelte i sit udtryk. Nærværet kan være med til at skabe tillid og tryghed, og med anerkendende interaktioner sigter vi på FØE mod at se alle elever hver dag. Vi har det grundsynspunkt, at mennesker udvikler sig i relation med hinanden og at vi er hinandens forudsætning for udvikling, trivsel og læring.

bottom of page