top of page
being-sad-feel-like-outcast-scaled.jpg

Antimobbestrategi

Antimobbestategi for Friskolen Øster Egesborg

Hvad er mobning?

”Mobning er en persons/gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at være” (Definition: Helle Rabøl Hansen, antimobbekonsulent).

 

Det er således vigtigt, at der skelnes mellem drilleri og mobning.

Målsætning:

At forebygge og fjerne mobningsproblemer både i og udenfor skolen.

At lave en handleplan hvis der finder mobning sted.

”Den bedste kur mod mobning er god trivsel i klassen” (Børns Vilkår/Tryg).

Hvad gør vi for at forebygge mobning?

 • Indskolingen bruger materialet ”Fri for mobberi”.

 • Der laves ”klassens samværsregler”

 • 0. klasse tildeles en venskabsklasse.

 • Elever, lærere og pædagoger skal være opmærksomme på, om der er elever som mistrives eller er udenfor det sociale fællesskab.

 • Der er ansat en trivselsmedarbejder på skolen

 • Klassens trivsel drøftes jævnligt, herunder brug af sociale medier.

 • På forældremøder drøftes klassens trivsel.

 • Eleverne skal trygt kunne henvende sig til de voksne.

 • Synlige og nærværende voksne i skole, sfo og klub.

 • Samarbejde med sundhedsplejersken om elevernes trivsel.

Hvad gør vi hvis mobning konstateres?

 • Problemet afdækkes hurtigst muligt.

 • Klasselæreren, trivselsmedarbejder, kontaktpersonen fra sfo’en, forældrene og ledelsen involveres.

 • Personlig samtale med de involverede parter.

 • Der laves en handleplan med de involverede for at stoppe mobningen.

 • Sanktioner mod mobbere, evt. hjemsendelse.

 • Der afholdes evt. opfølgende møder.

Evaluering

Antimobbestrategien evalueres af lærerne, trivselsmedarbejder, pædagoger, forældre og bestyrelse.

Der laves trivselsmålinger og hvert 3. år udarbejdes der en undervisningsmiljøvurdering UMV.

bottom of page